Firmy zatrudniające niepełnosprawnych mogą utracić część dofinansowania pensji tych pracowników otrzymywanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

Reklama

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych uznało bowiem, że dotacja taka nie przysługuje pracownikom, którzy już w trakcie trwania stosunku pracy uzyskali orzeczenie o niepełnosprawności (interpretacja o znaku BON-I-52311-240-2-LK/2010). W takiej sytuacji nie wystąpi bowiem tzw. efekt zachęty, czyli wzrost zatrudnienia w firmie. Od 1 stycznia 2009 r. jest to niezbędny warunek, aby pracodawca mógł otrzymać dofinansowanie do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

"Dotychczas nie było żadnych wątpliwości. Firmy otrzymywały pomoc na zatrudnienie takich osób" mówi Ewa Budkowska z działu prawnego Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji: Mniej dopłat do pensji niepełnosprawnych