Przedsiębiorcy, którzy po okresie wakacyjnym zamierzają wznowić zawieszoną działalność gospodarczą, powinni zgłosić to w urzędzie gminy lub sądzie rejestrowym. W niektórych wypadkach konieczne będzie rozliczenie z urzędem skarbowym za okres, w którym działalność była wstrzymana.

Reklama

Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu firmy. Oznacza to, że przedsiębiorca, który zamierza kontynuować działalność zawieszoną w sezonie letnim, musi dokonać zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej. Procedura odwieszania działalności gospodarczej odbywa się na analogicznych zasadach jak jej zawieszenie. Wymaga zatem pisemnego zgłoszenia tego faktu na odpowiednim formularzu.

Więcej informacji: Jak wznowić zawieszoną działalność gospodarczą