Curriculum Vitae, czyli "bieg życia" (z łac.), informuje osobę zajmującą się rekrutacją o Twoich danych osobowych, doświadczeniu zawodowym, wykształceniu i dodatkowych umiejętnościach oraz zainteresowaniach.

Dobrze przygotowane CV powinno pokazywać, że mamy odpowiednie kwalifikacje na stanowisko, o które się staramy. Zanim zabierzesz się do pisania, spróbuj postawić się w sytuacji pracodawcy i zastanów się, co mogłoby go zainteresować i jakie wydarzenia z Twojego życiu mógłby odebrać szczególnie pozytywnie.

Pamiętaj, żeby rzeczy najważniejsze wyróżniać wielkimi literami albo pogrubioną czcionką. Dobrym pomysłem jest dołączenie do CV swojego zdjęcia - wówczas pracodawca bardziej Cię personalizuje i zaczyna postrzegać w kategoriach potencjalnego współpracownika, a nie tylko jednego z całej rzeszy "papierowych" kandydatów.

Są dwa sposoby pisania CV: w układzie chronologicznym i układzie funkcjonalnym.

Pierwszy z nich - chronologiczny (używany najczęściej) - ukazuje przedstawione chronologicznie doświadczenie zawodowe oraz wykształcenie. Pisząc go, zaczynaj od wydarzeń najbardziej aktualnych a kończ na tych najdawniejszych. Wyliczenia zacznij od doświadczenia zawodowego, potem opisz wykształcenie, a na końcu umiejętności dodatkowe i własne zainteresowania.

Drugi - układ funkcyjny - pokazuje szczególne umiejętności albo osiągnięcia zawodowe. Jest bardziej przydatne osobom, które nie mogą pochwalić się np. ukończonymi studiami czy ciągłością pracy. W tym typie CV podkreśla się przede wszystkim kompetencje oraz umiejętności, które mogą przydać się pracodawcy.

Stało się już wymaganiem umieszczanie na końcu każdego CV klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych, która powinna brzmieć: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacyjnego (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883)".

Pamiętaj!
W swoim CV zawsze pisz prawdę! Nie wymyślaj miejsc pracy, szczególnych umiejętności, jeśli ich nie posiadasz, ani kwalifikacji. Pracodawca jest w stanie je zweryfikować i wówczas możesz narazić się na kompromitację i definitywną utratę szansy zatrudnienia w firmie, gdzie starasz się o posadę.

* Układ chronologiczny:

DANE PERSONALNE (podstawowe informacje o kandydacie do pracy)
Imię
Nazwisko
Data urodzenia
Adres
Telefon
Adres mailowy
Stan cywilny

Doświadczenie zawodowe - tu po kolei wyliczasz miejsca zatrudnienia, zaczynając od tego najbardziej aktualnego. W informacjach opisujących każde miejsce pracy powinny znaleźć się data rozpoczęcia i ukończenia pracy, nazwa firmy, nazwa stanowiska oraz zakres obowiązków.

Przykład:
2004-2007 AGENCJA REKLAMY "FOCUS"
Asystent Dyrektora Generalnego
Obowiązki:
> prace asystencko-sekretarskie jako personel pomocniczy Dyrektora Generalnego Biura;
> tworzenie dwujęzycznej korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej;
> prowadzenie dziennika spotkań;
> uczestnictwo w spotkaniach w charakterze tłumacza;
> przygotowywanie raportów ze spotkań;
> koordynacja pracy pracowników serwisu wewnętrznego.

Wykształcenie - tu po kolei wyliczamy szkoły, do których uczęszczaliśmy - od tych najbardziej aktualnych do tych najdawniejszych (począwszy od ostatnio ukończonych studiów, na szkole podstawowej skończywszy). W tych informacjach należy zawrzeć daty rozpoczęcia i ukończenia szkoły, kierunek i ewentualnie specjalizację i temat pracy dyplomowej.

Przykład:
1999-2003 POLITECHNIKA WARSZAWSKA
Wydział Zarządzania

Studia ukończone tytułem:

Magistra zarządzania ze specjalizacją: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Temat pracy magisterskiej: "Zmiany w organizacji i rozwój organizacji"

Szczególne osiągnięcia - taki dział dodaj do swojego CV, jeśli posiadasz publikacje naukowe, wyróżnienia, ważne nagrody.

Przykład:
2003 Nagroda specjalna Fundacji "Edukacja Górą" za szczególny wkład we wdrożenie programu wymiany studenckiej


Szkolenia - tutaj zawrzyj informacje o ewentualnych dodatkowych szkoleniach, które odbyłeś. Skup się na tych, które mogłyby być przydatne na stanowisku, o które się starasz - te wymień na początku.

Przykład:
2004 - Trening prowadzenia negocjacji zorganizowany przez Wilson Training sp. z o.o.

Dodatkowe umiejętności - tutaj wymień wszystkie umiejętności, które mogą być ważne w pracy, np. znajomość języków obcych, prawo jazdy, znajomość obsługi komputera.

Przykład:
* Język angielski - znajomość biegła
* Język francuski - znajomość w stopniu dobrym
* Znajomość obsługi komputera - ukończone kursy i praktyka w użytkowaniu programów Word, Access, Excel, PowerPoint, Quark Express.
* Prawo jazdy
* Maszynopisanie

Zainteresowania - w tej części CV wymień rzeczy, którymi szczególnie się interesujesz. Pracodawcy, wbrew pozorom, przywiązują bardzo dużą wagę do tych informacji, bo rodzaj hobby może dać wskazówkę pracodawcy o Twoich możliwościach intelektualnych, o Twoich predyspozycjach i osobowości. Wymieniając swoje zainteresowania, powinieneś przygotować się na związane z nimi pytania, które osoba rekrutująca może Ci zadać podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Przykład:
Podróże
Sport
Filozofia
Giełda


* Układ funkcjonalny:

Dane personalne (podstawowe informacje o kandydacie do pracy)
Imię
Nazwisko
Data urodzenia
Adres
Telefon
Adres mailowy
Stan cywilny

Cele zawodowe - w tej części napisz kilka zdań o swoich ambicjach i o tym, do czego dążysz w pracy zawodowej. Opisz te cele w taki sposób, by pasowały do rodzaju pracy, o którą się starasz.

Przykład:
Dążę do osiągnięcia najwyższej specjalizacji w zakresie zarządzania księgowością. Dlatego regularnie się szkolę i śledzę wszelkie zmiany i nowelizacji z tego zakresu. Mam nadzieję w przyszłości stać się na tyle dobrym specjalistą, by móc awansować i dobrze kierować działem finansowym.

Umiejętności - tutaj należy opisać umiejętności wynikające z doświadczeń zawodowych, szkoleń, staży i praktyk oraz ewentualne osiągnięcia, jakich dokonałeś podczas swojej pracy zawodowej. Wymień tu również wszelkie umiejętności z zakresu obsługi komputera, umiejętności organizacyjnych, finansowych itp.

Przykład:
Wiedzę z zakresu zarządzania działem personalnym nabyłem, uczestnicząc w szkoleniach dotyczących wzbudzania konstruktywnej motywacji wśród pracowników oraz nowoczesnych metod rekrutacji i zarządzania zasobami ludzkimi, jak również pracując w charakterze asystenta działu kadr w dużej korporacji.

Doświadczenie zawodowe - jeśli nie masz zbyt wielu doświadczeń, nie rozpisuj się na ich temat, a jedynie wymień prace, które wykonywałeś, czas pracy i nazwę firmy.

Przykład:
2002-2004 Agencja Reklamowa "Luksus"
2001-2002 Firma farmaceutyczna "Doping"

Zainteresowania - w tej części CV wymień rzeczy, którymi szczególnie się interesujesz. Pracodawcy, wbrew pozorom, przywiązują bardzo dużą wagę do tych informacji, bo rodzaj hobby może dać wskazówkę pracodawcy o Twoich możliwościach intelektualnych, o Twoich predyspozycjach i osobowości. Wymieniając swoje zainteresowania, powinieneś przygotować się na związane z nimi pytania, które osoba rekrutująca może Ci zadać podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Referencje - tę część wypełniasz, jeśli jesteś w stanie przedstawić listy polecające od swoich byłych pracodawców. Musisz tu podać nazwę firmy oraz telefon kontaktowy do osoby, która może potwierdzić Twoje referencje.

Przykład
Agencja Reklamowa "Luksus", Pan Jerzy Kozłowski, tel.: (22) 232 77 77