Uzyskanie świadczenia nie wymaga udowodnienia winy placówki medycznej.

Kiedy można otrzymać świadczenie?

Aby decyzja była pozytywna, konieczne jest stwierdzenie, że wydarzenia można było uniknąć, jeśli pacjent otrzymałby opiekę zdrowotną zgodnie z aktualnymi standardami medycznymi lub gdyby zastosowano inną dostępną metodę diagnostyczną lub leczniczą.

Reklama

Wysokość świadczenia kompensacyjnego

Najwyższa kwota odszkodowania dla osoby poszkodowanej wynosi 200 000 złotych. W przypadku zgonu poszkodowanego, świadczenie może wynieść do 100 000 złotych dla każdego uprawnionego beneficjenta. Wnioski o przyznanie odszkodowania mogą być złożone przez dzieci poszkodowanego, jego rodziców oraz małżonka lub partnera (jeśli nie są małżeństwem). Fundusz Kompensacyjny obejmuje zdarzenia, które miały miejsce po wprowadzeniu ustawy, a także wcześniejsze, jeśli poszkodowany dowiedział się o szkodzie po tej dacie, tj. nie wcześniej niż 6 września 2023 roku.

Kiedy można złożyć wniosek?

Wniosek do Rzecznika Praw Pacjenta można złożyć w przeciągu roku od momentu uzyskania informacji o zdarzeniu, jednak nie później niż w ciągu 3 lat od daty wystąpienia tego zdarzenia.

Rzecznik zawiadamia beneficjenta, któremu przyznano świadczenie kompensacyjne, że musi w ciągu 30 dni od daty ustania decyzji podjąć decyzję o przyjęciu lub zrzeczeniu się świadczenia. Przyjęcie świadczenia oznacza, że wnioskodawca rezygnuje z wszelkich roszczeń odszkodowawczych związanych z zdarzeniem medycznym, które miały miejsce do chwili złożenia wniosku.

Reklama

Kiedy wypłata świadczenia?

Wypłata świadczenia następuje w ciągu 14 dni od daty złożenia oświadczenia o przyjęciu świadczenia na podstawie decyzji ostatecznej.