Możliwość opłacania zobowiązań podatkowych BLIK-iem, wprowadziła znowelizowana ustawa o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, która została podpisana przez Prezydenta Andrzeja Dudę we wtorek 20 grudnia tego roku. Ustawa ta wchodzi w życie 1 stycznia 2023 roku.

Reklama

"Wszyscy klienci będą mogli uregulować zobowiązania podatkowe w zakresie rozliczenia PIT w serwisie e-Urząd Skarbowy w tym Twój e-PIT za pomocą BLIK-a" - przekazał PAP resort finansów.

"W pierwszym kroku Krajowa Administracja Skarbowa udostępni klientom – zarówno osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, jak i przedsiębiorcom, możliwość płatności BLIK-iem za roczne rozliczenie PIT (PIT28, PIT36, PIT 37, PIT38, PIT39)" - wyjaśniono.

Co się jeszcze zmieni?

Według resortu finansów, który przygotował nowelizację, rozwiązania ujęte w ustawie wprowadzają też uproszczenia dla podmiotów produkujących energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii w zakresie ewidencji, zniesienie obowiązku wydawania certyfikatów małego producenta napojów alkoholowych oraz wydłużenie do 31 grudnia 2029 r. zwolnienia od akcyzy dla hybrydowych samochodów osobowych typu plug-in o pojemności silnika spalinowego nie większej niż 2000 cm sześc. Dotychczas zwolnienie to obowiązywać miało do końca 2022 r.

Poza tym w ustawie zostały zawarte zapisy rozszerzające krąg podmiotów uprawnionych do zwrotu opłaty paliwowej oraz zwiększające katalog przypadków, w których można o taki zwrot występować. Ustawa wprowadza możliwość m.in. płacenia zobowiązań podatkowych przy użyciu BLIK-a (będzie to możliwe np. w e-Urzędzie Skarbowym) oraz wydłuża możliwość korzystania ze starego typu kas fiskalnych do końca 2023 r.

Wprowadzono ponadto uproszczenia dla podmiotów, które produkują energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii i wydłuża zwolnienie paliw z podatku od sprzedaży detalicznej.

Reklama

autor: Łukasz Pawłowski