Na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminu wykonania niektórych obowiązków przez podatników minimalnego podatku dochodowego.

Reklama

Uzasadnienie do projektu

"Projektowana w rozporządzeniu regulacja wydłuża termin do złożenia zeznania i wpłaty należnego podatku do 31 marca 2023 r." – podano w uzasadnieniu do projektu.

Podano, że rozporządzenie dotyczy wszystkich podatników minimalnego podatku dochodowego (chodzi o podatników zobowiązanych do płacenia podatku dochodowego od osób prawnych), których rok podatkowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2021 r. a zakończył się do dnia 30 listopada 2022 r. Zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą, mają oni czas na rozliczenie minimalnego podatku dochodowego w zeznaniu rocznym składanym do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu swego roku podatkowego. W tym terminie podatnicy winni również wpłacić należny podatek od dochodów osiągniętych w minionym roku podatkowym, w tym także minimalny podatek dochodowy.

Reklama

"Niniejsze rozporządzenie przedłuża termin do realizacji tych obowiązków i umożliwia uiszczenie zobowiązania w późniejszym terminie" – stwierdzono w uzasadnieniu.

Reklama

Zmiana dotyczy także CIT

W rozporządzeniu jest mowa nie tylko o zmianie terminów dotyczących podatku minimalnego, ale także CIT opłacanego na zasadach ogólnych.

"Przedłużenie terminów w zakresie minimalnego podatku dochodowego skutkuje koniecznością przedłużenia dla tych podatników również terminu wykonania obowiązków w odniesieniu do podatku wykazywanego i wpłacanego na zasadach ogólnych" – stwierdzono.

Rozporządzenie ma wejść w życie tuż po ogłoszeniu.

Autor: Marek Siudaj