Podwyższony będzie podatek na telewizory, komputery, radia i inne takie dobra, a żeby nie nazywał się "podatkiem", bo PiS nie podwyższa podatków, tylko kolejną "opłatą", to będzie on przeznaczony na konkretny cel – wspierania artystów – zwłaszcza emerytowanych.

Reklama
Uzasadnienie jest takie, że "praca artysty jest pracą szczególną". A "system ubezpieczeń społecznych nie jest dostosowany do specyfiki pracy artystów i nieregularności ich zarobków".
Więc, po pierwsze, pozwolę sobie przedstawić stanowisko, że każda praca jest pracą szczególną – dla tego, kto ją wykonuje i dla tego, kto z niej korzysta. Dla chorego bardziej szczególna jest praca salowej w szpitalu niż…. (żeby nikogo nie urazić, każdy czytelnik niech twórczo wymyśli sobie swojego ulubionego twórcę). Górnicy do niedawna wykonywali pracę szczególną i w związku z tym mieli przywileje emerytalne, a teraz artyści propagują zamykanie w ogóle górnikom ich miejsc pracy.