Podał, że skumulowany poziom luki w latach 2008-2015 wyniósł 262 mld zł.

Reklama

W latach 2008-2015 w czterech przypadkach, dochody w danym roku budżetowym były niższe niż w roku poprzednim. Taka sytuacja miała miejsce w 2009 r., w 2012, 2013 r. i w 2015 r. - mówił dyrektor departamentu Poboru Podatków w Ministerstwie Finansów Tomasz Strąk na konferencji prasowej.

Zwrócił uwagę, że największy kwotowo wzrost dochodów z VAT zanotowano w 2011 r. Było to jednak spowodowane podwyższeniem stawek podatkowych, a nie uszczelnieniem systemu podatkowego.

Dodał, że w latach 2008-2015 dochody z VAT wzrosły jedynie o 21 mld zł. To niewielki wzrost w porównaniu ze wzrostem gospodarczym - zaznaczył.

Reklama

Jak tłumaczył Strąk, w okresie 2008-2015 dochody z VAT wzrosły nominalnie o ok. 21-24 proc., natomiast PKB w tym samym czasie nominalnie wzrósł o 40 proc.

W tym samym czasie wzrosła kwota zwrotów w porównaniu do wpłat - mówił. Dodał, że "trudno się dziwić, że efekt tego końcowy jest taki, że luka podatkowa w 2015 była 7,1 razy większa niż w roku 2007".

W 2008 r. relacja wpływ brutto (...) a zwroty kształtowała się na poziomie 35,9 proc. Natomiast w roku 2015 - 41,6 proc. - powiedział Strąk.

Podkreślił, że skoro relacja wzrostów do wpłat wzrosła, to trudno się dziwić, że "imponująco" wzrosła luka podatkowa - z 7,1 mld zł w 2007 r., do 50,4 mld zł w 2015 r.

Jest to niezwykle imponujący wzrost. Nie ma takiego kraju Unii Europejskiej, w którym ta luka tak mocno wzrosła w tym okresie - ocenił.

Strąk wskazał, że w 2007 r. odnotowano imponujący wzrost zarówno nominalny jak i w ujęciu ESA 2010 dochodów z VAT - odpowiednio o 14,1 czy też o 13,5 proc. Jest to dotąd rekordowy wzrost dochodów z VAT. Jedynie zakładamy, że istotnie poprawimy ten wynik w roku 2017 - ocenił.