Zmiany w dobrym kierunku, ale nie wystarczające. Tak ekspert ocenia prezydenckie propozycje zmian w ordynacji podatkowej. Bronisław Komorowski podpisał dziś projekt nowelizacji ordynacji podatkowej, który skieruje do Sejmu.

Reklama

Doradca podatkowy, Patrycja Kowalczyk z kancelarii Crido Taxand uważa, że propozycje prezydenta przyniosą poważne zmiany. Najszerzej dyskutowana, dotyczy wprowadzenia zasady in dubio pro tributario. Według niej wszelkie wątpliwości podatkowe będą rozstrzygane na korzyść płacącego daninę. Ekspertka przypomina, że do tej pory zasada ta nie była wpisana do ordynacji podatkowej, ale niektóre sądy administracyjne ją stosowały.

Rozmówczyni Informacyjnej Agencji Radiowej zaznacza, że propozycja Bronisława Komorowskiego przynosi szereg ułatwień w rozliczaniu podatków. Nowelizacja znosi obowiązek uzasadniania każdej korekty zeznania podatkowego. Płacący daninę będzie mógł, ale nie będzie musiał wyjaśniać dlaczego zmienia zeznanie podatkowe. Projekt nowelizacji usuwa też z ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych zapis o tak zwanej korekcie kosztów.

Druga grupa zmian ma usunąć wątpliwości konstytucyjne. Zdaniem Patrycji Kowalczyk najważniejsze jest usunięcie przepisu o nieprzedawnianiu się zobowiązań podatkowych, zabezpieczonych hipoteką, albo zastawem skarbowym. Ekspertka podkreśla, że zmiany ułatwią życie zarówno firmom jak i zwykłym Polakom. Prezydencki projekt opracowany został w ramach Forum Debaty Publicznej. Nad ordynacją podatkową pracuje także resort finansów.

ZOBACZ TAKŻE: Resort finansów realizuje obietnice Kopacz. Chodzi o podatki>>>

Reklama