Szybciej, łatwiej i wygodniej. Tak kancelaria premiera zachęca do złożenia rocznego rozliczenia podatkowego przez internet. Przypomina, że od początku startu systemu z tej możliwości skorzystało prawie 15 milionów Polaków.

Reklama

Przez internet, bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego, można wysyłać PIT-y wraz z załącznikami, a także ich korekty. Potwierdzeniem złożenia deklaracji jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Traktowane jest ono na równi z dowodem nadania listu poleconego czy potwierdzeniem złożenia zeznania bezpośrednio w urzędzie skarbowym.

System gwarantuje bezpieczeństwo przesyłanych danych. Dzięki wymogowi autoryzacji deklaracji do minimum spada ryzyko, że ktoś podszyje się pod innego podatnika. Do wysłania deklaracji podatkowych drogą elektroniczną potrzebne są dane, które zabezpieczają autentyczność składanej deklaracji czyli: PESEL, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej również NIP, imię i nazwisko, data urodzenia i kwota przychodu wykazana w zeznaniu rocznym za 2011 rok.

Kancelaria Premiera przypomina, że gwarancję bezpieczeństwa dają tylko te formularze, które zostały pobrane ze strony systemu e-Deklaracje na stronie www.finanse.mf.gov.pl.