Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Skarbowości Rzeczypospolitej Polskiej, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także sposobu noszenia, przedłożone przez ministra finansów - poinformowało CIR. W komunikacie napisano, że zaangażowanie i zasługi pracowników administracji skarbowej oraz innych osób, działających w kraju lub za zagranicą, które przyczyniły się do osiągnięć i rozwoju skarbowości, uzasadniają możliwość uhonorowania ich odznaką.

Reklama

Chodzi o to, że administracja skarbowa (w skład której wchodzi administracja podatkowa oraz kontrolno-skarbowa) wykonuje dużo bardzo ważnych zadań ustawowych - napisały służby prasowe rządu. Wśród nich wskazano np. wymiar i pobór podatków, kontrolę podatkową, egzekucję administracyjną należności, a także rozpoznawanie, zapobieganie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw oraz wykroczeń skarbowych.

Projekt przewiduje odznakę I stopnia (złotą) i odznakę II stopnia (srebrną), które będzie nadawał minister finansów. Ma być przyznawana za szczególne osiągnięcia na rzecz skarbowości, zasługi w rozwoju i umacnianiu współpracy międzynarodowej w tej dziedzinie oraz aktywną i efektywną pracę na rzecz skarbowości, w tym również działania związane z podnoszeniem jakości obsługi podatników - podało CIR.

Zaznaczono, że w szczególnych przypadkach minister będzie mógł przyznać złotą odznakę osobie, która nie została wyróżniona srebrną. Koszty związane z jej nadawaniem będą pokrywane z budżetu państwa, z części której dysponentem jest minister finansów.

Reklama