"W tym roku chcemy wprowadzić opłatę bankową" - powiedział Jacek Rostowski podczas Forum Bankowego 2012. Prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz zaapelował do ministra o ogromną powściągliwość we wprowadzaniu różnego rodzaju obciążeń dla sektora bankowego. Wskazał, że na forum europejskim mówi się o wprowadzeniu podatku od transakcji bankowych.

Reklama

Rozumiemy ten zamysł i cieszymy się, że ustawa już wygląda rzeczywiście nieźle, ale zachowanie - tak jak do tej pory - pewnej pryncypialnej elastyczności byłoby dobrym podejściem - zaznaczył Pietraszkiewicz.

Opłata bankowa ma być rodzajem opłaty ostrożnościowej, uiszczanej przez niektóre instytucje prowadzące działalność bankową. Trafiałaby ona na specjalny fundusz stabilizacyjny działający w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Podstawa, od której naliczana będzie opłata ostrożnościowa zostanie ustalona w odmienny sposób w bankach krajowych i w oddziałach banków zagranicznych.

W przypadku banku krajowego punktem wyjścia byłaby wielkość pasywów wykazana w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym banku za rok poprzedzający rok, w którym uiszczana jest opłata pomniejszona o wysokość funduszy podstawowych banku oraz sumę środków gwarantowanych. Opłata ostrożnościowa miałaby być uiszczana dwa razy w każdym roku - do 1 lipca oraz 31 grudnia. Opłata ma zostać wprowadzona w ramach projektu nowelizacji ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.