W praktyce oprócz comiesięcznej wypłaty wynagrodzenia w formie pieniężnej pracownicy otrzymują od pracodawcy również inne świadczenia niepieniężne. Beata Poźniak, asystent podatkowy w Taxplan, do najczęściej spotykanych świadczeń zalicza: mieszkanie służbowe, możliwość korzystania ze sprzętu służbowego w celach prywatnych, abonament medyczny, karnet na basen. Świadczenia te wywołują określone skutki w podatku dochodowym po stronie pracownika.

Reklama

– W ostatnim okresie organy podatkowe coraz więcej różnych świadczeń oferowanych przez pracodawcę pracownikom traktują jako nieodpłatne świadczenie – ostrzega Joanna Patyk, doradca podatkowy, właściciel kancelarii Tax & Business.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) wartość udzielanych pracownikom świadczeń nieodpłatnych stanowi dla nich przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych jako przychód ze stosunku pracy. Dlatego pracodawca – jak podkreśla Beata Poźniak – ma obowiązek doliczyć wartość świadczenia nieodpłatnego do pozostałych składników wynagrodzenia i pobrać od nich zaliczkę na podatek dochodowy.

Joanna Patyk dodaje, że nie w każdym przypadku wystąpi przychód do opodatkowania z nieodpłatnego świadczenia – tak jak uważają organy podatkowe. Według naszej rozmówczyni trudno uznać, że przychód podatkowy powstanie, gdy pracownik faktycznie nie korzystał z danych świadczeń lub gdy nie można rzetelnie ustalić wysokości świadczenia, które otrzymał pracownik.

– Podstawową cechą nieodpłatnych świadczeń i ich opodatkowania jest otrzymanie tego nieodpłatnego świadczenia w określonej wysokości – stwierdza Joanna Patyk.

Ekspert argumentuje, że w przypadku zorganizowania imprezy integracyjnej trudno jest określić wysokość świadczenia uzyskanego przez poszczególnego pracownika. W przypadku pakietu medycznego pracownik uzyska nieodpłatne świadczenie dopiero w momencie skorzystania z tego pakietu.

– Organy podatkowe uznają, że przychód podatkowy powstanie już w momencie potencjalnej możliwości skorzystania z pakietu medycznego, co może budzić wątpliwości prawne – sugeruje Joanna Patyk.

Również Beata Poźniak stwierdza, że część otrzymanych świadczeń korzysta ze zwolnienia z opodatkowania. Zwolnienie z opodatkowania konkretnego przychodu ma zastosowanie wyłącznie, gdy jest ono wyraźnie wskazane w art. 21 ustawy o PIT.

Beata Poźniak przypomina, że ze zwolnienia z opodatkowania korzystają m.in. wartość ubioru służbowego, wartość świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów o bhp, wartość niektórych świadczeń sfinansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (do 380 zł rocznie), wartość świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracowników w hotelach pracowniczych czy w mieszkaniach wynajmowanych na cele zbiorowego zakwaterowania (do 500 zł miesięcznie).