Powody wezwań ze strony urzędu skarbowego mogą być bardzo różne. Dawid Demianiuk, ekspert w Kancelarii Prawniczej Magnusson, zwraca uwagę, że w większości przypadków dotyczą one poprawności i kompletności wypełnienia deklaracji, jak również prawidłowości korzystania z ulg podatkowych bądź mieszkaniowych. Ponadto mogą dotyczyć okoliczności złożenia samego zeznania.

Reklama

"Dlatego warto przechowywać niezbędną dokumentację potwierdzającą prawidłowość i terminowość rozliczeń do czasu przedawnienia się zobowiązań podatkowych" - radzi Dawid Demianiuk. Ekspert podpowiada, że przed samą wizytą warto wykonać telefon do urzędu, co pozwoli lepiej przygotować się do spotkania. "Za niestawiennictwo bądź nieudzielenie wyjaśnień na podatnika może zostać nałożona kara do 2,5 tys. zł"ostrzega Dawid Demianiuk.

Jeżeli podatnik sam zauważy popełniony błąd, to może dokonać sprostowania przez złożenie korekty deklaracji podatkowej, do której należy dołączyć pisemne uzasadnienie. Jeżeli błąd wiąże się z koniecznością dopłacenia podatku, to wraz ze złożeniem korekty należy również odprowadzić podatek oraz odsetki za zwłokę. "W niektórych przypadkach urząd skarbowy może dokonać korekty samodzielnie" - podkreśla Dawid Demianiuk.

Dzieje się tak – jak stwierdza nasz rozmówca – w zakresie błędów rachunkowych lub oczywistych pomyłek, pod warunkiem że korekta nie spowoduje zmiany zobowiązania podatkowego, nadpłaty bądź dopłaty podatku w kwocie większej niż 1 tys. zł. Niemniej jednak takie urzędowe sprostowanie podlega weryfikacji podatnika, który może wyrazić pisemny sprzeciw w terminie 14 dni od otrzymania skorygowanej deklaracji. Sprzeciw anuluje korektę urzędu.