Rostowski i Rehn rozmawiali m.in. o ograniczaniu polskiego deficytu sektora finansów publicznych; w 2009 r. Polska została ponownie objęta unijną procedurą nadmiernego deficytu i do 2012 r. ma obniżyć go do 3 proc. PKB

Rostowski podkreślił w środę na konferencji prasowej, że celem polityki rządu jest "szybkie zrównoważenie finansów publicznych i osiągnięcie celu deficytu sektora finansów publicznych poniżej 3 proc. (PKB - PAP) drogą ograniczenia wydatków". Dodał, że ograniczenie wydatków "jest wymuszone" przez regułę wydatkową, która stanowi część ustawy o finansach publicznych. Reguła obowiązuje na 2012 i 2013 rok.

Rostowski dodał, że jeszcze kilka dni potrwają konsultacje "techniczne" z ekspertami KE, a po konsultacjach "ostatecznych" Polska wystąpi z oficjalnym listem do Komisji w sprawie ścieżki ograniczania deficytu w ramach procedury nadmiernego deficytu.

Rehn pytany przez dziennikarzy, czy KE zgodzi się, by Polska dopiero w 2013 r. zeszła z deficytem do 3 proc. PKB, odpowiedział: "aby zapewnić średnioterminowe zrównoważenie finansów publicznych, Rada Europejska zaleciła obniżenie długu publicznego do 3 proc. (PKB - PAP) do 2012 roku. Przy czym Komisja Europejska podkreśliła, że cel ten jest możliwy do zrealizowania".