Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że decyzje podatkowe należy doręczyć podatnikowi w taki sposób, aby wiedział on, ile ich jest w kopercie. Organ podatkowy nie musi więc doręczać każdej decyzji oddzielnie, w oddzielnych kopertach. Może włożyć np. decyzję określającą wysokość podatku i postanowienie o wszczęciu postępowania podatkowego do jednej koperty. Na zwrotce musi jednak określić, że w kopercie są dwa pisma. Wystarczy więc, że organ podatkowy lub celny poda dwie sygnatury. Nie musi dodatkowo wykazywać, że koperta zawierała dwa pisma.

Reklama

Jak wyjaśniał pełnomocnik organów celnych (omawiana sprawa dotyczyła skargi na decyzje Izby Celnej w Warszawie) taki sposób doręczeń jest powszechną praktyką stosowaną przez organy celne. Dzięki niej organy oszczędzają na kosztach zakupu kopert i znaczków.

Sąd nie zgodził się z twierdzeniami skarżącego, że postępowanie podatkowe można wszcząć dopiero po wcześniejszym doręczeniu postanowienia o jego wszczęciu podatnikowi.

Więcej informacji: Dwa pisma z urzędu skarbowego można przesłać w jednej kopercie