Nie jest możliwe stosowanie 0-proc. stawki VAT do wszystkich darowizn rzeczowych przekazywanych przez przedsiębiorców jako pomoc dla osób, które ucierpiały w wyniku powodzi w 2010 roku, poinformowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 17017).

Taki postulat skierowała do ministra finansów rada jednego z powiatów w województwie dolnośląskim. Zdaniem MF, przepisy dyrektywy 2006/112/WE nie dają podstaw do wprowadzenia stawki 0-proc. VAT w odniesieniu do darowizn rzeczowych przekazanych przez przedsiębiorców na rzecz powodzian.