O tym, że podatnik musi złożyć zeznanie roczne do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania, a nie zameldowania, już pisaliśmy niejednokrotnie. Teraz przypominamy podatnikom, którzy muszą dopłacić PIT fiskusowi, że wpłaty podatku trzeba dokonać najpóźniej 30 kwietnia 2010 r. na właściwe konto urzędu skarbowego. Oczywiście nie dotyczy to sytuacji, gdy podatek dopłacamy bezpośrednio w kasie urzędu skarbowego.

Reklama

Osoby, którym z rozliczenia podatkowego wyszła dopłata PIT za ubiegły rok, muszą obliczoną kwotę wpłacić na rachunek bankowy swojego urzędu skarbowego właściwego dla podatku dochodowego od osób fizycznych.

Co się stanie, gdy podatnik się pomyli i np. PIT za 2009 rok wpłaci na rachunek właściwy dla wpłat CIT? Marek Kolibski, doradca podatkowy w kancelarii Kolibski Nikończyk Dec & Partnerzy, odpowiada, że w takiej sytuacji zobowiązanie podatkowe wygasa, gdyż wierzyciel podatkowy otrzymał należną mu kwotę podatku.

Więcej informacji: PIT wpłaca się na właściwe konto

p