Komisja Europejska przedstawiła długo oczekiwaną propozycję reformy polityki budżetowej w krajach unijnych. Najważniejsze reguły - limit 3 proc. PKB deficytu finansów publicznych i 60 proc. PKB długu publicznego - pozostają w mocy. Poszczególne stolice będą miały równocześnie więcej elastyczności w prowadzeniu polityki fiskalnej.