W ostatnich tygodniach doniesienia serwisów informacyjnych, to min. pożary w Turcji, Grecji i Kanadzie, powodzie w Europie i w Chinach oraz dramatyczny w swej wymowie raport IPCC. Po raz kolejny dziejące się na naszych oczach wydarzenia i bijący na alarm naukowcy uzmysławiają, iż ograniczenie degradacji środowiska i zmian klimatycznych jest jednym z największych wyzwań współczesność. Żaden kraj, żaden człowiek, a w biznesie żadna branża nie jest w stanie ich ignorować.

Reklama

Dlatego również rozmowy biznesowe, czy to na konferencjach, kongresach, w mediach, ale też te wewnętrzne, w firmach coraz częściej dotyczą adaptacji do zmieniających się okoliczności, a także, roli, jaką powinny odegrać firmy w ratowaniu naszej planety. Także w cyklu BiznesKontakt podjęliśmy z naszym gościem ten temat. Philips jest bowiem jedną z firm, które zapowiadają prowadzenie swojej działalności w sposób ograniczający jej negatywny wpływ na środowisko naturalne.

W czasie naszej rozmowy staraliśmy się min. dowiedzieć:

  • jakie są możliwości ograniczenia energo- i surowcochłonności w firmie produkującej urządzenia elektryczne i elektroniczne,
  • czy i w jaki sposób Philips realizuje założenia gospodarki obiegu zamkniętego,
  • czy istnieje szansa na wydłużenie czasu życia produktów oraz powrót w szerokim zakresie do napraw sprzętu,
  • czy firmy ograniczające swój wpływ na środowisko wytrzymają walkę z konkurencją,
  • jakie wsparcie jest potrzebne ze strony sektora publicznego, aby można było zmieniać biznes na bardziej przyjazny dla klimatu i środowiska.

Zapraszamy do obejrzenia materiału.

Reklama