"Myślimy, że w tym roku deficyt FUS nie przekroczy kwoty zapisanej w budżecie państwa, to jest 4 mld zł" - powiedział prezes ZUS, Zbigniew Derdziuk. "Nie planujemy obecnie otwierać kolejnych linii kredytowych w bankach, ponad te podpisane już umowy na łączną kwotę 5,5 mld zł." - dodał

Reklama

>>>PRzez reformę emerytury będą niższe

Będzie coraz gorzej, bo Polacy się starzeją. W 2005 roku na 1000 osób w wieku produkcyjnym przypadało średnio 241 osób w wieku poprodukcyjnym. Według prognoz GUS w 2030 roku liczba ta wyniesie 462, a dwadzieścia lat później już przeszło 750 osób.

Już teraz wydatki z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych coraz bardziej przewyższają wpływy ze składek. Państwo w tym roku musi dołożyć blisko 66 mld złotych. W 2013 roku dziura w budżecie FUS powiększy się do blisko 70 mld złotych.