Jednak wydane przez resort zdrowia rozporządzenie w tej sprawie nic nie mówi o tym, jak kobiety, które zaszły w ciążę za granicą i w międzyczasie wróciły do Polski lub te, które urodziły dziecko w innym kraju, a tu będą ubiegać się o becikowe, mają udokumentować objęcie opieką lekarską. Zgodnie z ustawą z 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. nr 139 poz. 992 z późn. zm.) wniosek o przyznanie świadczenia można złożyć do 12 miesięcy od urodzenia dziecka.

Reklama

Nie wiadomo, czy wydane poza Polską zaświadczenie według innego, niż określony przez rozporządzenie wzór, może być podstawą do przyznania becikowego. Na nasze pytanie w tej sprawie ani Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ani Ministerstwo Zdrowia nie udzieliły nam odpowiedzi.Problem na pewno będą miały gminy, do których będą zgłaszać się po becikowe ci rodzice, którzy m.in. w okresie trwania ciąży przebywali poza krajem.

Więcej informacji: Ciąża za granicą pozbawi becikowego

p