W opublikowanym komunikacie po posiedzeniu Rady Ministrów przekazano, że dzięki przyjętej uchwale zostanie zwiększony potencjał obronny oraz możliwości odstraszania potencjalnego przeciwnika. Ma on zapewnić osłonę wojskom i obiektom podczas ataku powietrznego. Z komunikatu wynika, że będzie on również stanowił element systemu powszechnej obrony przeciwpowietrznej.

Reklama

Programy modernizacji polskiej obrony przeciwlotniczej

Przypomniano, że obecnie są realizowane trzy programy modernizacji polskiej obrony przeciwlotniczej:

  • "Pilica" – system bardzo krótkiego zasięgu,
  • "Narew" – system krótkiego zasięgu,
  • "Wisła" – system średniego zasięgu.

Dokapitalizowanie spółek wchodzących w skład Konsorcjum PGZ NAREW

Przekazano, że dokapitalizowane zostaną spółki wchodzące w skład Konsorcjum PGZ Narew, które realizują poszczególne etapy programu "Narew", a także pozostałe programy modernizacyjne związane z obronnością państwa. Zaznaczono, że ta inwestycja zostanie podzielona na 7 etapów. Z komunikatu wynika, że zostanie na nią przeznaczone około 3 888,11 mln zł w latach 2024-2030, a środki będą pochodzić z Funduszu Inwestycji Kapitałowych.