Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany poprzez System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) o wykryciu bakterii Listeria monocytogenes w jednej partii suszonego wyrobu z mięsa wieprzowego. Chodzi o produkt: Pečenica, 90 g, marki DOBRO. Numer partii: 24-00807. Data minimalnej trwałości: 03/08/2024 Producent: ŽITO d.o.o. Đakovština 3, Osijek, 31000 Chorwacja.

Reklama

Sklepy wycofują produkt z półek

GIS poinformował, że podmioty branży spożywczej w Polsce, które wprowadziły produkt do obrotu na rynku krajowym, rozpoczęły wycofywanie tego produktu. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofania kwestionowanego produktu przez odbiorców w Polsce.

Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego regularnie publikowane są ostrzeżenia dotyczące żywności lub wyrobów do kontaktu z żywnością.

Ogłoszenia te – jak podkreśla GIS – nie służą piętnowaniu przedsiębiorców, ale podjęciu natychmiastowych działań: zwrotu produktów do sklepu czy wycofania ich z asortymentu. Dzięki współpracy z firmami branży spożywczej można szybko i skutecznie informować konsumentów o zagrożeniu.