Poszkodowani mogą skorzystać z różnych form wsparcia, w tym z możliwości odroczenia terminu płatności składek oraz rozłożenia na raty należności z tytułu nieopłaconych składek.

Pomoc dla poszkodowanych

W II Oddziale ZUS w Poznaniu powołano doradców do spraw ulg i umorzeń, którzy służą pomocą w skompletowaniu oraz wypełnieniu niezbędnych dokumentów. Numery telefonów do doradców są dostępne na stronie ZUS.

Reklama

Warunki udzielenia ulgi

Aby uzyskać ulgę, konieczne jest wystąpienie do ZUS z wnioskiem w tym zakresie oraz dostarczenie dokumentów niezbędnych do oceny sytuacji finansowej. Formularze są dostępne w placówkach ZUS oraz na stronie www.zus.pl.

Do 14 czerwca br., w godzinach 10:00-12:00, pod specjalnym numerem telefonu 61 424 06 50, poszkodowani mogą uzyskać wszystkie niezbędne informacje.

ZUS zachęca wszystkich poszkodowanych do skorzystania z oferowanego wsparcia.

Co się stało?

20 maja, Gniezno doświadczyło niespotykanej nawałnicy, która sparaliżowała miasto. Niezwykle intensywne opady gradu zasypały miasto, tworząc zaspy uniemożliwiające poruszanie się pojazdów. Grad tworzył warstwę o grubości około pięciu centymetrów, a w niektórych miejscach utworzyły się zaspy sięgające nawet około 40 cm. Następnie przyszła ulewa, która dopełniła dzieła zniszczenia, zalewając ulice, sklepy i mieszkania.