Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) ogłosiła nowe stawki abonamentowe na rok 2025.

Opłaty abonamentowe

Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 13 maja 2024 r., opublikowanym w Dzienniku Ustaw, opłaty abonamentowe za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w 2025 roku wyniosą:

Reklama

za używanie odbiornika radiofonicznego – 8,70 zł za jeden miesiąc; za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego – 27,30 zł za jeden miesiąc. Dodatkowo, KRRiT wprowadziła zniżki za wcześniejsze uiszczenie opłat abonamentowych.

Zniżki

Zniżki za uiszczenie opłat abonamentowych za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2025 roku wynoszą: za używanie odbiornika radiofonicznego: a) 3,0 proc. miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za dwa miesiące z góry, b) 4,0 proc. miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za trzy miesiące z góry, c) 5,0 proc. miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za sześć miesięcy z góry, d) 10,0 proc. miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za rok kalendarzowy z góry; za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego: a) 3,0 proc. miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za dwa miesiące z góry, b) 4,0 proc miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za trzy miesiące z góry, c) 5,0 proc. miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za sześć miesięcy z góry, d) 10,0 proc. miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za rok kalendarzowy z góry.

Wysokość opłat po uwzględnieniu zniżek

Reklama

Po uwzględnieniu zniżek, wysokość opłat abonamentowych za 2025 rok wynosi: za używanie odbiornika radiofonicznego: a) 16,90 zł za dwa miesiące, b) 25,10 zł za trzy miesiące, c) 49,60 zł za sześć miesięcy, d) 94,00 zł za rok kalendarzowy; za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego: a) 53,00 zł za dwa miesiące, b) 78,70 zł za trzy miesiące, c) 155,70 zł za sześć miesięcy, d) 294,90 zł za rok kalendarzowy.

Opłaty na poczet 2025 roku mogą być przyjmowane już w 2024 roku, według stawek obowiązujących od 1 stycznia 2025 roku.