Dla naszego rządu sprawa bycia w Unii Europejskiej, zagospodarowania funduszy europejskich, dobrego wykorzystania nie tylko 20 lat za nami, ale także przyszłości Polski jest sprawą fundamentalną. Zmieniliśmy pozycję Polski w UE - powiedział na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

Reklama

KPO. "Polska powróciła do głównego stołu"

Doprowadziliśmy do tego, że Polska powróciła do głównego stołu. Jesteśmy państwem, które decyduje o losach i przyszłości Europy i ma wpływ na to w bardzo wysokim stopniu - dodał.

To się zmieniło w porównaniu do tego, co oferowali nasi poprzednicy. Oni mówili bardzo dużo, krzyczeli bardzo głośno, machali szabelką. Nie osiągnęli żadnych efektów - wskazał. Nie uruchomili KPO, nie uzyskali z niego środków, nie dali Polakom szansy na większe bezpieczeństwo i na większy rozwój. My naprawiamy ich błędy - stwierdził szef MON.

Niebagatelna suma, najwyższa w historii - jednorazowy przelew 27 miliardów trafił już do Polski. 600 miliardów trafia do Polski. Dzięki naszemu rządowi i naszym decyzjom jest to po prostu możliwe - ocenił wicepremier.

Nie będzie podatku od aut spalinowych

Przede wszystkim zastąpimy podatek od aut spalinowych dopłatami do zakupu elektryków. Dziękuję wszystkim ministrom za dobra i konstruktywną współpracę dla Polaków - napisała Pełczyńska-Nałęcz na swoim profilu na platformie X.

Przeznaczamy na to 1,5 mld zł z grantu- powiedziała na konferencji minister funduszy i polityki regionalnej.

Reklama

Podatku od posiadania aut spalinowych w Polsce nie będzie. Taki prezent od Koalicji 15X na 20-lecie w Unii. Ministrowie wynegocjowali z Komisją odejście od podatku i zastąpienie go systemem dopłat do zakupu elektryków. Zielona zmiana metodą zachęt, nie nakazów. To jest Trzecia Droga w Europie - napisał Szymon Hołownia na X.

Co z wynagrodzeniem?

Rząd przyjął Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2024-2027 – poinformował minister finansów. Dodał, że polski PKB w 2024 roku wzrośnie o 3,1 proc. a w 2025 r. o 3,7 proc.

Zakładamy, że polska gospodarka w tym roku rozwijać się będzie w tempie 3,1 proc., a w 2025 r. ten wzrost jeszcze przyspieszy, do 3,7 proc., tym samym polska gospodarka będzie należała do najszybciej rosnących gospodarek UE – dodał minister i przypomniał, że w 2023 r. wzrost PKB wyniósł 0,2 proc.

Wyjaśnił, że ze względu na zmiany w unijnych regułach fiskalnych, nie było potrzeby przygotowywania aktualizacji planu konwergencji, jak to było do tej pory, ale w wieloletnim planie znalazły się „założenia dwóch bardzo ważnych z punktu widzenia transparentności i stabilności finansów nowych regulacji”.

Pierwsza dotyczy powołania Rady Fiskalnej, która ma opiniować i monitorować realizację budżetu oraz opiniować prognozy makroekonomiczne. Polska jest ostatnim krajem w UE, który nie powołał takiej rady. W jej skład wejdą specjaliści z zakresu finansów publicznych, makroekonomii, zarzadzania budżetem - powiedział Domański. Podkreślił, że członkowie Rady "muszą być niezależni, muszą reprezentować szerokie grono interesariuszy gospodarczych".

Według ministra finansów, motorem rozwoju polskiej gospodarki jest konsumpcja krajowa, co wynika z wysokiego wzrostu płac. Przypomniał o 30-proc. podwyżkach dla nauczycieli, o 20-proc. podwyżkach dla pracowników sfery budżetowej oraz o 12-proc. waloryzacji emerytur.

Oczekujemy, że realna dynamika wynagrodzeń w tym roku wyniesie 6,4 proc., a bezrobocie w roku 2024 i 2025 utrzyma się na poziomie 5 proc. - powiedział Andrzej Domański.

Czym jest KPO? Ile Polska otrzyma środków?

Krajowy Plan Odbudowy (KPO) to program, który składa się z 55 inwestycji i 55 reform. Jego celem jest wzmocnienie polskiej gospodarki i zwiększenie jej odporności na kryzysy.

Polska otrzyma z tego tytułu 59,8 mld euro (268 mld zł), w tym 25,27 mld euro (113,28 mld zł) w postaci dotacji i 34,54 mld euro (154,81 mld zł) w formie preferencyjnych pożyczek. Zgodnie z celami UE, znaczną część budżetu przeznaczymy na cele klimatyczne (46,60 proc.) oraz na transformację cyfrową (21,36proc.).