"Rehabilitacja 25 Plus" to pilotażowy program realizowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

"Rehabilitacja 25 Plus" - główne cele

Jest skierowany do osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi. "Celem pilotażu jest zebranie doświadczeń służących wypracowaniu rozwiązań zapewniających absolwentom ciągłość oddziaływań terapeutycznych w zakresie utrzymania samodzielności i niezależności w życiu społecznym, a także w zakresie dotyczącym ich aktywności zawodowej" - informuje PFRON w komunikacie.

Reklama

Ile można otrzymać?

W programie stawka wynosi 3200 zł miesięcznie, a wnioski można składać tylko do 7 czerwca 2024 r.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie

O dofinansowanie może ubiegać się: Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy (OREW), Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy (ORW), Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy (SPdP). Dofinansowanie dotyczy innych placówek edukacyjnych, w których realizowany jest obowiązek nauki.
Wnioski o dofinansowanie są przyjmowane w oddziałach PFRON właściwych ze względu na siedzibę placówek.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Otrzymane środki można przeznaczyć m.in. na całodzienne usługi opiekuńcze, aktywizację fizyczną, intelektualną i społeczną, a także zawodową.Dodatkowo na usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, w tym pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, udział w zajęciach usprawniających, terapeutycznych, wspierających ruchowo, prowadzonych w ramach kół zainteresowań. Dofinansowanie obejmuje takie działania jak aktywizacje zawodową czy pomoc psychologiczną.

W roku szkolnym 2022/2023 stawka osobowa przypadająca na jednego beneficjenta programu miesięcznie wynosiła 2.500,00 zł.