Poczta Polska złożyła wniosek w Ministerstwie Aktywów Państwowych (MAP) o wypłatę rekompensaty za straty poniesione w czasie pełnienia funkcji operatora wyznaczonego w latach 2021–2022. Kwota odszkodowania ma wynieść około 700 mln zł - informuje "Rzeczpospolita".

Reklama

Jak podaje dziennik, resort już złożył wniosek do Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) w celu weryfikacji, który zaakceptował otrzymany dokument. W ten sposób spełniono wszystkie wymogi formalne znowelizowanej ustawy Prawo Pocztowe i pieniądze z tytułu rekompensaty mogą być przelane narodowego operatorowi.

Obecnie Poczta Polska oczekuje na wypłatę środków z budżetu państwa. Moment przelewu pieniędzy zależy od decyzji Ministerstwa Administracji Publicznej. Na ten moment resort nie podał terminu, w którym planowany jest przelew dla Poczty.