Jak podała w czwartek IJHARS, sprawa dotyczy dwóch partii produktów z Ukrainy - rzepaku o masie 3882 ton oraz 7670 ton pszenicy. W pierwszym przypadku, według IJHARS, importer sfałszował przeznaczenie z technicznego na konsumpcyjne, oraz kraj pochodzenia - z Ukrainy na Polskę. W przypadku pszenicy chodzi o zmianę przeznaczenia z paszowej na konsumpcyjną oraz sfałszowanie kraju pochodzenia.

Reklama

Decyzja nie jest jeszcze prawomocna - zastrzegła IJHARS. Dodatkowo cała sprawa jest objęta postępowaniem karnym pod nadzorem prokuratury w Rzeszowie.