"Minister Andrzej Domański podkreślił otwartość Ministerstwa Finansów na współpracę z branżą funduszy inwestycyjnych oraz wagę jaką pełni sektor w rozwoju polskiego rynku kapitałowego. Ponadto zaakcentował istotną rolę, jaką dla gospodarki i oszczędzających pełnią Pracownicze Plany Kapitałowe oraz zapewnił, że nie są planowane żadne zmiany legislacyjne w tym zakresie" - podano w komunikacie resortu po czwartkowym spotkaniu.

Reklama

Jak przekazał resort finansów, 15 lutego 2024 r. minister finansów Andrzej Domański spotkał się z prezes Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, Małgorzatą Rusewicz. W spotkaniu uczestniczyła także przewodnicząca Rady Izby Beata Sax, zastępca przewodniczącej Jarosław Skorulski, a także członkowie Rady IZFiA.Tematem spotkania była rola funduszy inwestycyjnych w rozwoju polskiego rynku kapitałowego.

W komunikacie podano, że przedstawiciele Izby wskazywali na potrzebę stabilizowania funkcjonowania systemu emerytalnego i zachowania kluczowych założeń Pracowniczych Planów Kapitałowych, stworzenia zachęt systemowych dla inwestorów indywidualnych i spółek, w tym rezygnację z podatku od zysków kapitałowych dla długoterminowych inwestycji.

"Zwracali uwagę na potrzebę modernizacji i odbiurokratyzowania polskiego rynku funduszy inwestycyjnych, w tym przeniesienie procesów do sfery elektronicznej, tworzenia otoczenia legislacyjnego sprzyjającego rozwojowi i konkurencyjności rynku kapitałowego" - dodano.

Czym są PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe to program, w którym do prywatnych oszczędności pracownika dokłada się jego pracodawca i państwo. Od państwa uczestnik PPK może otrzymać wpłatę powitalną (250 zł "na start") oraz dopłaty roczne (w wysokości 240 zł za dany rok kalendarzowy). Kwoty te są stałe i jednakowe dla wszystkich uczestników PPK, którzy nabyli do nich prawo.