Zniżka na abonament RTV. Kiedy mija termin?

Jeżeli osoby zobowiązane do płacenia abonamentu RTV opłacą go na cały rok z góry do 25 stycznia 2024 roku – otrzymają zniżkę o wysokości 10 proc.

Zniżkę otrzymają również osoby, które:

Reklama
 • opłacą abonament z góry za dwa miesiące (zniżka o wysokości 3 proc.);
 • będą płacić abonament co kwartał – 4 proc. zniżki;
 • będą opłacać abonament co 6 miesięcy – 5 proc. zniżki.

Stawka abonamentu RTV w 2024 roku

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ustala opłaty abonamentowe. Miesięcznie wynoszą one:

 • 8,70 zł za radioodbiornik;
 • 27,30 zł za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiowy.

Czym jest abonament RTV?

Abonament RTV to opłata, którą uiszcza się za używanie radia oraz telewizji. Otrzymane środki mają być przeznaczone na realizację misji radia i telewizji publicznej.

Kto jest zwolniony z płacenia abonamentu?

Na stronie Poczty Polskiej możemy przeczytać, że abonamentu RTV nie muszą płacić między innymi:

 • osoby z orzeczoną I grupą inwalidztwa;
 • osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
 • osoby całkowicie niezdolne do pracy (także do pracy w gospodarstwie rolnym);
 • osoby niesłyszące i niewidome;
 • osoby po 60. roku życia, które mają prawo do emerytury;
 • osoby bezrobotne;
 • osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub rentę socjalną
 • osoby, które ukończyły 75. rok życia.