Wcześniej w szacunku flash GUS podawał, że inflacja CPI w listopadzie wyniosła 6,5 proc. rdr i 0,7 proc. mdm. Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za listopad i październik 2023 roku:

Reklama
listopad listopad październik październik
rdr mdm rdr mdm
INFLACJA OGÓŁEM 6,6 0,7 6,6 0,3
Inflacja towarów 5,9 1,0 5,7 0,3
Inflacja usług 8,6 -0,1 9,3 0,3
Żywność i napoje bezalkoholowe 7,3 0,9 8 0,5
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 9,9 0,3 10,1 0,4
Odzież i obuwie 4,7 0,1 4,4 3,3
Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii 8,1 0,1 8,3 0,3
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego 5,9 -0,3 7,5 0,6
Zdrowie 5,5 0,7 5,4 0
Transport -2,2 5,1 -7,9 -2,2
Łączność 6,7 -0,9 9 1,3
Rekreacja i kultura 6,5 -0,7 7,5 -0,4
Edukacja 10,4 0,1 10,5 1,6
Restauracja i hotele 10,3 0,4 11,1 0,3
Inne towary i usługi 8,5 0,4 9,4 0,3