Rada Polityki Pieniężnej nie zaskoczyła w środę decyzją w sprawie oprocentowania. Jak oczekiwali analitycy, koszt pieniądza w Polsce nie został zmieniony. Główna stopa Narodowego Banku Polskiego od dwóch miesięcy wynosi 5,75 proc. We wrześniu została obniżona o 0,75 pkt proc., a miesiąc później o dalsze 0,25 pkt. Kolejnej obniżki spodziewano się w listopadzie, jednak stopy pozostały wtedy bez zmian.

Reklama

Stopy procentowe. Ocena RPP

"Rada ocenia, że napływające dane wskazują na niską presję popytową i kosztową w polskiej gospodarce, która w warunkach osłabionej koniunktury i spadku presji inflacyjnej za granicą oddziaływać będzie w kierunku stopniowego spadku krajowej inflacji. Biorąc pod uwagę dokonane w poprzednich miesiącach dostosowanie stóp procentowych NBP, a także niepewność co do kształtu przyszłej polityki fiskalnej i regulacyjnej oraz jej wpływu na inflację, Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Rada ocenia, że obecny poziom stóp NBP sprzyja realizacji celu inflacyjnego w średnim okresie" – napisano w komunikacie po posiedzeniu.

Celem banku centralnego jest inflacja na poziomie 2,5 proc.

<<<CZYTAJ WIĘCEJ W CZWARTKOWYM WYDANIU "DZIENNIKA GAZETY PRAWNEJ">>>