Jak poinformowano w raporcie UBS Billionaire Ambitions Report 2023, po raz pierwszy od początku publikowania raportu, miliarderzy zgromadzili więcej majątku przez dziedziczenie niż przez przedsiębiorczość.

Reklama

W ubiegłym roku 53 spadkobierców odziedziczyło łącznie 150,8 mld dol., a 84 nowych self-made miliarderów zarobiło łączną kwotę 140,7 mld dol. - wskazano w raporcie.

Dziedziczenie, a nie przedsiębiorczość

Reklama

"Tegoroczny raport wykazał, że większość miliarderów, którzy zwiększyli swoje majątki w ubiegłym roku, zrobiła to poprzez dziedziczenie, a nie przedsiębiorczość. Spodziewamy się, że w ciągu najbliższych 20 lat będzie się to zdarzać coraz częściej, ponieważ ponad 1000 miliarderów przekaże swoim dzieciom szacunkowo 5,2 biliona dolarów"– skomentował Benjamin Cavalli, Head of Strategic Clients w UBS Global Wealth Management.

Jak dodaje Cavalli, kolejne pokolenie miliarderów ma "świeże poglądy na temat biznesu, inwestowania i filantropii. Kierują duże sumy prywatnego majątku do innowacyjnych inwestycji. Zapewnienie sprawnej sukcesji będzie wymagało od założycieli i ich rodzin nowego podejścia, które będzie skupione na określeniu wspólnych wartości i celów. Będą musieli wytyczyć ścieżkę, która zadowoli wszystkie pokolenia i pozwoli im kontynuować swoje dziedzictwo".

Jak wskazano w raporcie, 68 proc. ankietowanych miliarderów z odziedziczony majątkiem stwierdziło, że ich celem jest kontynuacja i rozwój tego, co osiągnęli ich rodzice w zakresie biznesu, marki lub zgromadzonych aktywów. Kontynuując obecną ścieżkę inwestowania rodzinnego majątku, 60 proc. spadkobierców chce umożliwić przyszłym pokoleniom czerpanie korzyści z ich majątku i planuje kontynuować realizację wcześniej określonych celów filantropijnych swoich rodziców (32 proc.).

Reklama

W komunikacie UBS, wskazano, że spadkobiercy są świadomi, że być może będą musieli inaczej rozdysponować majątek, aby utrzymać rodzinne dziedzictwo. Przejmując firmy, inwestycje i fundacje rodziców, spadkobiercy chcą skupić się na możliwościach i wyzwaniach gospodarczych, takich jak innowacje technologiczne, transformacja energetyczna i inwestycje społeczne (impact investing). Miliarderzy z pierwszego pokolenia są tego świadomi, a 58 proc. z nich twierdzi, że największym wyzwaniem będzie zaszczepienie w ich spadkobiercach niezbędnych wartości i doświadczenia.

Największe zagrożenia dla biznesu

Zgodnie z wynikami raportu jako największe zagrożenia dla biznesu spadkobiercy podają presję inflacyjną (57 proc.) oraz dostępnosć i ceny surowców (52 proc.). Miliarderzy z pierwszego pokolenia jako główne zagrożenie wskazują recesję w Stanach Zjednoczonych i napięcia geopolityczne (62 proc.). 65 proc. wszystkich respondentów uważa, że AI stanowi jedną z największych szans dla ich działalności. Jak zaznaczono 58 proc. respondentów za największe zagrożenie postrzega cyberataki.

Jak zaznaczono w komunikacie, 43 proc. miliarderów z pierwszego pokolenia zamierza w ciągu najbliższych 12 miesięcy zwiększyć swoją alokację w dług prywatny, a 38 proc. planuje zwiększyć udział obligacji rynków rozwiniętych.

Spadkobiercy natomiast, stawiają na private equity (rodzaj inwestycji kapitałowej stanowiącej zewnętrzne źródło finansowania spółek niedopuszczonych do obrotu publicznego), przy czym 59 proc. z nich zamierza pozyskać bezpośrednie inwestycje na private equity, a 55 proc. zamierza zainwestować w fundusze private equity.

W raporcie zwrócono uwagę, że wśród spadkobierców-miliarderów przedsiębiorczość odgrywa znaczącą rolę, jednak wielu z nich wybiera inną ścieżkę niż wejście do zarządu rodzinnej firmy. Ponad połowa z 53 ankietowanych spadkobierców decyduje się odejść, wybierając karierę, która bardziej odpowiada ich własnym ambicjom i umiejętnościom. Zauważono również, że wzrasta liczba spadkobierców, którzy stają się filantropami i napędzają zrównoważone innowacje, tworząc nowe przedsięwzięcia biznesowe lub budując istniejące z naciskiem na zrównoważony rozwój i filantropię.

Zgodnie z wynikami przeprowadzonego badania, dzięki miliarderom prowadzącym działalność konsumpcyjną i detaliczną w Europie, majątek najbardziej zamożnych osób częściowo wzrósł w okresie 2022/2023 w ujęciu globalnym, po spadku o prawie jedną piątą w ciągu poprzednich 12 miesięcy. Ogólnie rzecz biorąc, liczba miliarderów wzrosła o 7 proc. na całym świecie w ciągu ostatniego roku, z 2376 do 2544, a ich majątek wzrósł o 9 proc., z 11,0 bln dol. do 12,0 bln dol.

Najbogatsi z najbogatszych

Zwrócono uwagę, że miliarderzy z branży technologii, i opieki zdrowotnej zgromadzili największy majątek w ciągu ostatnich dziesięciu lat, ale widać też poprawę sytuacji miliarderów związanych z firmami przemysłowymi (wzrost o 15 proc.). UBS uważa, że wynik ten będzie się zwiększał, z powodu transformacji energetycznej w wielu krajach, oraz zwiększonych wydatkach na obronność.

UBS Billionaire Ambitions Report 2023 - to dziewiąty raport UBS poświęcony majątkowi miliarderów. Ankietę na temat wyjątkowych wyzwań i możliwości, przed którymi stoją oni jako zarządcy wielkiego majątku, UBS przeprowadził w okresie od 28 czerwca do 17 września 2023 r. już drugi rok z rzędu wśród 79 klientów-miliarderów z Europy (w tym Szwajcarii), Bliskiego Wschodu, Singapuru, Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkong i Stanów Zjednoczonych.

UBS jest podmiotem z sektora Wealth Managementu o globalnym zasięgu oraz bankiem uniwersalnym w Szwajcarii. Zapewnia również zróżnicowane rozwiązania w zakresie zarządzania aktywami i możliwości skoncentrowanej bankowości inwestycyjnej. Po przejęciu Credit Suisse, UBS zarządza aktywami o wartości 5,5 biliona dolarów według stanu na drugi kwartał 2023 r. UBS pomaga klientom osiągać cele finansowe poprzez spersonalizowane porady, rozwiązania i produkty. Bank z siedzibą w Zurychu (Szwajcaria) działa w ponad 50 krajach na całym świecie. Akcje Grupy UBS są notowane na giełdach SIX Swiss Exchange i New York Stock Exchange (NYSE).