Długość życia kobiet i mężczyzn w Europie

W 2021 roku oczekiwana długość życia w chwili urodzenia w krajach Unii Europejskiej, według Eurostatu, wynosiła 80,1 lat. W przypadku kobiet było to 82,9 lat, czyli o 5,7 roku dłużej niż w przypadku mężczyzn, dla których średnia wyniosła 77,2 lat.

W każdym z badanych regionów kobiety statystycznie żyją dłużej od mężczyzn.Największą rozbieżność między płciami odnotowano na Łotwie. Tam panie mogą przeżyć panów o prawie 10 lat (dokładnie o 9,8 lat). Najmniejsza różnica między kobietami i mężczyznami jest natomiast na francuskiej wyspie Majotta. Wynosi 2,3 roku.

Reklama

Gdzie w Europie żyje się najdłużej? Życie jak w Madrycie

Najdłużej w Europie będą żyć mieszkanki Madrytu – średnio 88,2 lat. Kolejne miejsca zajęły również hiszpańskie regiony: Nawarra – 87,6 lat, Kastylia i i Leon – 87,5 lat, Kantabria – 87,1 lat. Galicja i Kraj Basków – 87 lat. Za Hiszpankami znalazły się Francuzki z regionu Rodan-Alpy i Włoszki z regionu Trydent – 86 lat.

Jeśli chodzi o mężczyzn, to Hiszpanów wyprzedzili tylko Finowie z regionu Wysp Alandzkich, którzy mogą dożyć średnio 82,8 lat. Za nimi są panowie urodzeni w Madrycie - 82,2 lat i mieszkańcy hiszpańskiej Nawarry – 81,9 lat. Następni są Szwedzi. W Sztokholmie prognozowana długość życia wynosi 82,1 lat, a w Smalandii – 89,1 lat.

Gdzie w Unii Europejskiej żyje się najkrócej?

Najkrócej żyją mieszkańcy Bułgarii. W regionie Severozapaden przewidywana długość życia mężczyzn to zaledwie 66,1 lat, a kobiet 74 lata. Następne miejsca od końca zajmują kolejne regiony Bułgarii. Przed nią znalazły się regiony Rumunii i Łotwy, w których mężczyźni będą żyli średnio 68,2 lat.

Wśród kobiet najkrótsze życie prognozowane jest na francuskiej wyspie Majotta – 72,6 lat. Następne są Bułgarki, w regionach Severozapaden i Severen Tsentralen statystycznie będą żyły 74 lata. Przed Bułgarią są regiony Rumunii - 75,9 lat i Węgier - 76 lat.

Długość życia Polaków

Jak na tym tle prezentują się Polacy? Średnia oczekiwana długość życia to 75,5 roku. Wynik zawyża Małopolska ze średnią 77,1 lat i Warszawa 76,8 lat, a zaniżają Mazowsze – 74,4 lat i woj. lubuskie – 74,5 lat.

Długość życia w Europie, źródło: Eurostat / eurostat
Reklama

Wśród mężczyzn statystycznie najkrócej będą żyli mieszkańcy Mazowsza – średnio 70,1 lat, woj. lubuskiego - 70,4 lat, łódzkiego i warmińsko-mazurskiego – 70,6 lat. Najdłużej zaś mieszkańcy Małopolski - 73,4 lat, Warszawy – 72,8, Pomorza – 72,6 i Podkarpacia - 72,5 lat.

Wśród kobiet na najdłuższe życie mogą liczyć mieszkanki Małopolski – średnio 80,9 lat, Warszawy – 80,6 lat i Podkarpacia – 80,5 lat. Najkrótsza średnia długość życia prognozowana jest dla mieszkanek woj. kujawsko-pomorskiego – 78,8 lat, śląskiego 78,9 lat, lubuskiego i łódzkiego – 79 lat.

Długość życia Polaków, źródło: Eurostat / ShutterStock

Długość życia Polaków. Prognozy na przyszłość

Eurostat podaje też prognozy na następne lata. Najlepsze statystyki mają mieszkańcy Podkarpacia. W 2030 roku oczekiwana długość ich życia wyniesie 81,8 lat, w 2040 roku - 83,4 lat, a w 2050 roku – 85 lat. Najgorzej wypadaj pod tym względem mieszkańcy woj. łódzkiego. W 2030 r. będę żyli średnio 79,4 lat, w 2040 r. – 81,4 lat, a w 2050 r. - 83,3 lat.