Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za październik i wrzesień 2023 r.:

październik październik wrzesień wrzesień
rdr mdm rdr mdm
INFLACJA OGÓŁEM 6,6 0,3 8,2 -0,4
Inflacja towarów 5,7 0,3 7,6 -0,5
Inflacja usług 9,3 0,3 9,7 -0,2
Żywność i napoje bezalkoholowe 8,0 0,5 10,4 -0,4
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 10,1 0,4 10,5 0,3
Odzież i obuwie 4,4 3,3 4,3 2,5
Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii 8,3 0,3 9,5 -0,2
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego 7,5 0,6 8,1 0,3
Zdrowie 5,4 0,0 6,1 -2,6
Transport -7,9 -2,2 -2,8 -2,9
Łączność 9,0 1,3 7,6 -0,5
Rekreacja i kultura 7,5 -0,4 8,6 -1,5
Edukacja 10,5 1,6 11,1 4,9
Restauracja i hotele 11,1 0,3 12 0,7
Inne towary i usługi 9,4 0,3 10 0,2