Szef PFR: Polska gospodarka włącza szybszy bieg

Wzrost gospodarzy w 3 kw wyniósł 0,4 proc., ale w kolejnych kwartałach powinien być już powyżej 2 procent. Mamy dobre motory wzrostu z perspektywy kontynuacji spadku inflacji w postaci inwestycji rosnących w trendzie ponad 5 proc., i eksportu netto z nadwyżką rachunku obrotów bieżących 0,4 mld euro we wrześniu - podkreślił szef PFR.

Reklama

Dodał, że sytuacja wraca do formy. Cykl zapasów, konsumpcja i slaby popyt zewnętrzny jeszcze osłabiają koniunkturę, ale szybkie dane i wzrost realnych płac pokazują, że konsumpcja wraca do formy. Realizuje się, scenariusz miękkiego lądowania poprzez właściwy policy mix tj. zacieśnienie polityki pieniężnej przy antycyklicznej polityce fiskalnej z deficytem w roku dekoniunktury ok 5 procent PKB - napisał na X.

Zdaniem ekonomisty w przyszłym roku wzrost gospodarczy w Polsce pozytywnie zaskoczy. Może wynieść znacząco powyżej 3 procent - wskazał Paweł Borys.

PIE: Polska gospodarka powiększyła się o 4 procent

Wpis szefa PFR był komentarzem do danych, przedstawionych przez Polski Instytut Ekonomiczny. Polska gospodarka powiększyła się o 0,4 procent r/r. - podali ekonomiści.

Zwrócili uwagę, na dwa motory gospodarcze. Pierwszy dotyczy nadwyżki, która występuje w międzynarodowym handlu, drugi zaś to efekt wydatków na inwestycje. Równocześnie spodziewamy się dużo mniejszego spadku konsumpcji niż w I połowie roku - ocenił PIE.