Od dziś sprzedawca nie odpowie za niezgodność towaru z umową, gdy kupujący w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział. Takie zmiany wprowadziła nowelizacja ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, która dziś weszła w życie. Zgodnie ze zmienionymi przepisami sprzedawca nie odpowiada też za wady towaru, gdy konsument, oceniając rozsądnie, powinien wiedzieć, że towar jest wadliwy To samo odnosi się do niezgodności, która wynikła z przyczyny tkwiącej w materiale dostarczonym przez kupującego.

Reklama

Do tej pory dopuszczalne było przyjmowanie, że konsument powinien wiedzieć o wadzie kupowanego przez siebie towaru w chwili zawarcia umowy lub w chwili wydania mu towaru."Dotychczasowe brzmienie art. 7 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej nie rozstrzygało wyraźnie kwestii chwili, według której ma być oceniana wiedza bądź możliwość obciążenia nabywcy skutkami niewiedzy o niezgodności towaru z umową" – mówi Jakub Staśkiewicz, prawnik w Kancelarii Gessel.

Więcej informacji: Trzeba badać kupowany towar już przy zawarciu umowy

p