W I półroczu 2009 roku 546 bezrobotnych pracowało nielegalnie (podjęło zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą i nie poinformowało o tym urzędu pracy). Tak wynika z najnowszego raportu Państwowej Inspekcji Pracy na temat legalności zatrudnienia "Najczęściej pracowali na czarno albo byli zatrudnieni na krótkoterminowe umowy zlecenia. Tylko niewielu było zatrudnionych na podstawie umowy o pracę" – mówi Jarosław Leśniewski, dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia w Głównym Inspektoracie Pracy.

Reklama

135 bezrobotnych spośród 546 pobierało zasiłek dla bezrobotnych i otrzymywało dodatkowe pieniądze za swoją pracę. Oznacza to, że ponad 40 proc. z nich otrzymywało podwójne wynagrodzenie. Wiele wskazuje na to, że liczba pracujących bezrobotnych jest znacznie wyższa niż wynikałoby to z danych PiP.

Bezrobotny otrzymujący zasiłek, który podjął zatrudnienie, może zostać ukarany zarówno przez Państwową Inspekcję Pracy, jak i przez powiatowy urząd pracy. Inspekcja może zwrócić się do urzędu pracy o weryfikację informacji o zarejestrowaniu danej osoby w PUP.

Więcej informacji: Bezrobotny, który dorabia, zapłaci nawet 5 tys. zł kary

p