Wyrok Sądu Najwyższego potwierdzający słuszność zarzutów inspektorów pracy zapadł 13 września br. na skutek skargi kasacyjnej złożonej przez prokuratora generalnego. Zbigniew Ziobro uwzględnił wniosek głównego inspektora pracy o zbadanie przez SN wyroku Sądu Okręgowego w Tarnowie, który uniewinnił właściciela sieci sklepów alkoholowych.

Reklama

CZYTAJ WIĘCEJ W ELEKTRONICZNYM WYDANIU DGP>>>