Przedsiębiorstwa energetyczne muszą utrzymywać swoje instalacje w stanie technicznym, umożliwiającym dystrybucję energii w sposób ciągły i niezawodny. Zaniedbanie tego obowiązku może ich drogo kosztować. "Sąd potwierdził, że Prezes URE jest organem właściwym do podejmowania działań w postaci nakładania kar na przedsiębiorstwa energetyczne za utrzymywanie sieci w niewłaściwym stanie technicznym" – mówi Agnieszka Głośniewska z Urzędu Regulacji Energetyki.

Reklama

Dla przedsiębiorstw oznacza to, że Prezes URE może czuwać nad jakością sieci nie tylko poprzez regulacje czy zatwierdzanie planów rozwoju przedsiębiorstw, ale ma także realne narzędzie wpływania na jakość sieci poprzez wymierzanie kar pieniężnych. Piątkowy wyrok ma charakter precedensowy. Także kara jest jedną z najwyższych wymierzonych dotychczas przez Regulatora.

Więcej informacji: Przerwy w dostawie prądu kosztują miliony; Stoen zapłaci 7,65 mln zł kary

p