Już od 6 lipca br. wszelkie formalności związane z przeniesiemy numeru dopełni za klienta nowy operator. Cała procedura będzie nie tylko bezpłatna ale też o wiele krótsza od obecnej, która trwa nawet 38 dni. Za kilka dni w życie wchodzi rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 17 czerwca 2009 w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych (Dz. U. Nr 42, poz. 290) oraz nowelizacja ustawy – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. nr 85 poz. 716).

Reklama

Nowe przepisy przewidują, że abonent lub użytkownik pre-paid, zamierzający zachować numer przy zmianie dotychczasowego operatora musi jedynie złożył odpowiedni wniosek do nowego dostawcy usług, upoważniając go do dokonania w swoim imieniu wszystkich formalności, w tym również wypowiedzenia umowy z dotychczasowym dostawcą. Jednocześnie zachowana została dotychczasowa droga przeniesienia numeru. Użytkownik może więc skontaktowania się z dotychczasowym dostawcą także na własną rękę. Co ważne w jednym wniosku będzie można określić, czy procedura przeniesienia numeru ma dotyczyć jednego, czy kilku numerów abonenta lub użytkownika pre-paid.

>>> Więcej o tym, jak przenieść numer w jeden dzień

p