Pomoc będzie polegać na dotacjach bezpośrednich.

Komisja stwierdziła, że polski program jest zgodny z warunkami określonymi w tymczasowych ramach kryzysowych. W szczególności pomoc nie przekroczy 250 000 euro na beneficjenta, a środki zostaną przyznane nie później niż dnia 31 grudnia 2023 r.

Reklama

"Niezbędny, odpowiedni i proporcjonalny"

Komisja stwierdziła, że program jest niezbędny, odpowiedni i proporcjonalny, aby zaradzić poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego.

Z Brukseli Łukasz Osiński