Minister zdrowia na konferencji prasowej był pytany o protest pielęgniarek, który jest zapowiedziany na 23 maja.

Kolejna tura podwyżek

Przypomnę, że na 1 lipca celujemy z kolejną turą podwyżek dla całego środowiska medycznego, zgodnie z ustawą o minimalnych wynagrodzeniach. Na tę chwilę szacujemy, że koszt tej podwyżki to będzie w ujęciu półrocznym co najmniej 3-4 miliardy złotych. Jesteśmy tak naprawdę w przeddzień przeznaczenia ogromnych środków publicznych na zwiększenie wynagrodzeń - powiedział Niedzielski.

Reklama

Odniósł się także do postulatów pielęgniarek. To jest dyskusja o tym, żeby z jednej strony pracodawcy kwalifikowali do pracy według wykształcenia a nie według potrzeb stanowiskowych. Zwracam uwagę, że to jest dyskusja na linii pracownik-pracodawca, tutaj minister zdrowia przygotował takie regulacje i Sejm je przyjął, że jest to robione zgodnie z potrzebami zarządczymi pracodawcy - powiedział minister zdrowia.

Szef MZ odniósł się również do postulatu dotyczącego podwyżek. Jeżeli patrzymy na sytuację ekonomiczną, na sytuację ogólnoświatową, to wydaje się, że rozwiązanie, w którym wynagrodzenia od lipca zwiększą się zgodnie z tempem wzrostu PKB, czy w ogóle wynagrodzeń w kraju to jest bardzo, bardzo szczodre rozwiązanie - powiedział Niedzielski.

Gwarantowane podwyżki

Reklama

Zgodnie z danymi MZ gwarantowane podwyżki najniższych wynagrodzeń zasadniczych od 1 lipca 2023 spowodują, że pensja lekarza ze specjalizacją wzrośnie o 991,25 zł, lekarza bez specjalizacji – o 813, 51 zł, a lekarza stażysty – o 649, 44 zł.

Magister pielęgniarstwa (położna), fizjoterapii, farmaceuta, diagnosta laboratoryjny z wymaganą specjalizacją, psycholog kliniczny – to wzrost o 881,87 zł.

Więcej o 587,91 zł otrzymają opiekunowie medyczni i pozostali pracownicy medyczni ze średnim wykształceniem. Sanitariusz i salowa otrzymają o 444,35 zł więcej.

Od podwyższonych wynagrodzeń zasadniczych obliczane będą dodatki, np. stażowy i za pracę w nocy.

Cztery postulaty pielęgniarek

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych domaga się spełnienia przynajmniej czterech postulatów: podniesienia współczynników pracy dla 5 i 6 grupy zawodowej, co wpłynie na wzrost ich zarobków; powiązanie wynagrodzenia z faktycznie posiadanymi kwalifikacjami przez zmianę zapisu "kwalifikacje wymagane" na “kwalifikacje posiadane"; gwarancji przekazywania środków na pokrycie wzrostu minimalnego wynagrodzenia określonego ustawą w ramach systemu świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych; zaliczenie każdej pielęgniarki i położnej do grupy o wyższym współczynniku od następnego miesiąca po udokumentowaniu uzyskanych przez nią kwalifikacji.

Manifestację pielęgniarek zaplanowano na 23 maja 2023 r. o godzinie 11.00 pod Sejmem RP.

Autorka: Karolina Kropiwiec