"Złożona rezygnacja, zgodnie z informacją zawartą w jej treści, nie oznacza rezygnacji Pawła Gruzy z uczestnictwa w składzie zarządu banku ani z pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu banku" - napisano w komunikacie.

Brakuje decyzji KNF

Paweł Gruza został powołany do zarządu PKO BP 8 sierpnia 2022 r. Powołano go na prezesa banku pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Do tego czasu miał pełnić funkcję wiceprezesa kierującego pracami zarządu.

KNF do chwili obecnej nie udzieliła odpowiedzi na wniosek o zgodę na powołanie Pawła Gruzy na prezesa PKO BP.

Reklama

Wcześniej prezesem PKO BP była Iwona Duda, która po rezygnacji w sierpniu 2022 r. została członkinią Rady Polityki Pieniężnej.