Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 12 proc. w lutym 2023 r. w ujęciu rocznym wobec 11,7 proc. rok do roku w styczniu 2023 r. - podał Narodowy Bank Polski.

Konsensus rynkowy wyniósł 11,8 proc. rok do roku.

NBP podał też, że inflacja bazowapo wyłączeniu cen administrowanych wyniosła w lutym br. 18,1 proc. w ujęciu rocznym wobec 16,3 proc. w styczniu.

Reklama

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 15,5 proc. w lutym wobec 14,4 proc. w styczniu.

Inflacja bazowa liczona metodą 15-procentowej średniej obciętej wyniosła 17 proc. w lutym wobec 15,25 proc. w styczniu.

Wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych (inflacja CPI) wyniósł 18,4 proc. rok do roku w lutym 2023 r., wobec 16,6 proc. rok do roku w styczniu.