Z danych GUS wynika, że inwestycje w IV kw. wzrosły o 4,9 proc. rdr, konsumpcja prywatna spadła o 1,5 proc., zaś popyt krajowy wzrósł o 1,1 proc. rdr.

Reklama

Z konsensusu przeprowadzonego przez PAP Biznes wynika, że rynek oczekiwał wzrostu inwestycji o 5,2 proc. rdr, spadku konsumpcji prywatnej o 1,5 proc. rdr i wzrostu popytu krajowego o 1,3 proc. rdr.

Poniżej składowe PKB za III kw. i IV kw. 2022 r.:

  III kw. IV kw.
Spożycie ogółem 0,7 -1,5
Spożycie    
- w sektorze gospodarstw domowych 0,9 -1,5
- publiczne 0,1 -1,6
     
Akumulacja brutto 11,4 8,0
w tym: nakłady brutto na środki trwałe 2,0 4,9
     
Eksport 6,9 2,0
Import 6,0 0,2
Popyt krajowy 3,1 1,1
Produkt krajowy brutto 3,6 2,0
w tym: wartość dodana brutto 3,3 2,4