Dług sektora finansów publicznych wyniósł w 2022 r. 49,1 proc. PKB wobec 53,6 proc. PKB w 2021 roku, po korekcie.