Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski wniósł do NSA skargę kasację, którą ten w środę uznał. W związku z tym można na bulwarach, tak jak i po drugiej stronie Wisły - na plaży Poniatówka, legalnie pić alkohol.

Reklama

W ustnym uzasadnieniu wyroku sąd stwierdził, że uchwała Rady Warszawy nie naruszyła ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ocenił też, że akta sprawy dały możliwość poznania motywów decyzji Rady.

Bulwary wiślane mają służyć mieszkankom i mieszkańcom do relaksu i wypoczynku. Rada Warszawy dopuściła wyjątkowo w tym miejscu +piwo pod chmurką+ i nie przeciwstawiamy się kulturalnemu spożywaniu alkoholu. Porządku na tym obszarze, jak i w całym mieście pilnują i będą pilnować odpowiednie służby. Ufam, że będzie się udawało pogodzić potrzeby gości spędzających czas nad Wisłą z potrzebami mieszkańców i mieszkanek okolicy – wyjaśniła dyrektorka ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego Karolina Zdrodowska.

Trzaskowski a wyrok WSA

W 2018 r. Rada Warszawy podjęła dwie oddzielne uchwały dopuszczające spożywanie alkoholu nad Wisłą. Jedna dotyczyła bulwarów wiślanych, druga – plaży Poniatówka. W lutym 2022 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpatrywał skargę mieszkańców z okolic bulwarów (Powiśla) na uchwałę rady z 2018 roku dopuszczającą picie alkoholu na bulwarach. Mieszkańcy chcieli, by na bulwarach obowiązywał zakaz picia. Twierdzili, że nocami na Powiślu jest przez to głośno.

Sąd uwzględnił skargę mieszkańców i uznał uchwałę za nieważną. W pisemnym uzasadnieniu WSA ocenił, że "w rozpoznawanej sprawie brak informacji, by organ gminy przeprowadził analizę wpływu projektowanej uchwały na kształtowanie polityki społecznej gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi".

Z wyrokiem WSA nie zgodził się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i postanowił wnieść skargę kasacyjną do NSA. Wstrzymało to decyzję sądu wojewódzkiego – aż do dzisiejszego rozstrzygnięcia.

25 stycznia NSA oddalił skargi na uchwałę utrzymując tym samym jej ważność. Oznacza to, że zgodnie z uchwałą Rady Warszawy sprzed pięciu lat, można pić alkohol zarówno na bulwarach jak i na Poniatówce.

Reklama

Autorka: Marta Stańczyk